Hereford

Horsahagen Hereford är en liten avelsbesättning strax utanför Helsingborg i nordvästra Skåne. Vi köpte våra första stambokförda djur våren 2013 av Mörshögs Farm och Hamra Hereford. Sedan 2015 går samtliga djur i lösdrift på djupströbädd med fri tillgång på grovfoder. 

Besättningen är BVD-fri och har A-status i Para-tb programmet! 

 

 DSC_0372    DSC_0416    DSC_0443

 

Rasen har sitt ursprung i det engelska grevskapet Herefordshire men är spridd över hela världen och började importeras till Sverige på 1950-talet. Rasen intar en mellanställning och är lättare än till exempel Charolais, men tyngre än till exempel Highland Cattle. 

Rasen karaktäriseras av lätta kalvningar, bra hälsa, hög betesintensitet och låga krav på vinterfodret. Hereford är Sveriges näst vanligaste köttras. Rasen har också haft stor betydelse i korsningsaveln för produktion av slaktdjur.